Courses

  • 8 Lessons

    Akademia 2021-2022

    Będzie to intensywny rok, w czasie którego doświadczysz wzrostu i rozwoju w swojej podróży z Bogiem i życiu w Królestwie.  Zobaczysz rezultaty swojej inwestycji w…